Fokus på AI och familjeföretagande i de senaste beviljade anslagen

Hakon Swenson Stiftelsen har givit stöd till två nya handelsnära projekt på senaste styrelsemötet i mars 2024. Consumers’ use of AI in retailing: a research project to investigate howconsumer behavior in retail is shifting due to recent advancements in AI – Jonas Colliander, Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm Entreprenörskap och familjeföretagande inom handel och […]

Five scholarships for doctoral students to attend NRWC 2024.

The Hakon Swenson Foundation has decided to offer five scholarships of 10,000 SEK each to enable PhD students specializing in retail and wholesale at universities and colleges to attend the Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) 2024 at Campus Helsingborg, Lund University in Sweden on 5th – 7th of November 2024. The scholarship is intended to cover […]

Handelns Studentuppsatspris 2024

2024 års utlysning är öppen! Sista ansökningsdag 4 mars 2024 14.00. Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut ett studentuppsatspris. Studenter inom olika vetenskapsområden på högskolor eller universitet kan tävla om priset. Uppsatsen ska vara inriktad mot handeln, där branschen kan studeras ur ett brett perspektiv, exempelvis logistik, hållbarhet, jämställdhet, etik, konsumentbeteende eller affärsmodeller. […]

Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

Det är få verktyg som driver försäljning som demonstrationer gör och i detta white paper presenteras akademiska insikter kopplade till detta verktyg. Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen och är en del av ett större projekt att föra ut forskningen till praktikerna i näringslivet

Ny populärvetenskaplig rapport: Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors

År 2022 tilldelade Hakon Swenson stiftelsen ett bidrag till projektet ”Encouraging Consumers to Engage in Sustainable Behaviors”. Konsumenters hållbara beteenden är avgörande för att forma en mer hållbar framtid. Denna rapport utforskar faktorer som hindrar konsumenters antagande av hållbara beteenden och analyserar individuella, sociala och systemrelaterade faktorer. Stiftelsen ser att detta ambitiösa projekt gör betydande […]

Shopper marketing – marknadsföring 2.0 – Nytt white paper från Retail House

Det traditionella arbetssättet har varit, och fortfarande är i många företag, att bygga varumärke utanför butiken med hjälp av köpt media, som till exempel stortavlor, printannonsering, TV-reklam och social media. Sedan ska produkten vara så unik och kommunikationen så kul och intresseväckande att kunderna springer till butiken, där säljkåren förhoppningsvis har säkerställt distributionen. En enkel […]

Ta bort ”siloeffekten” och öka samarbetet mellan marknad och sälj – Nytt white paper från Retail House

Trots att vi skriver 2023 i kalendern så finns det fortfarande en “siloeffekt” mellanmarknads- och säljavdelningar. Man jobbar separat i sina egna processer och börjarofta lite för sent, innan shoppern möter produkter i butik, samordna sina processer. Att jobba i silos är ineffektivt om det är försäljning och varumärkesbyggnad man villåstadkomma. Ändå så sliter de […]

Ny populärvetenskaplig rapport: Vad är effekten av gågator på konsumenter, företag och platser?

Hakon Swenson stiftelsen gav år 2020 anslag till forskningsprojektet ”Who will walk 500 miles? Effects ofpedestrianization for retailing and hospitality firms”. Förändringar i närmiljön påverkar både handelns och besöksnäringens förutsättningar. Hakon Swenson stiftelsen ser stort värde i att forskning belyser hur sådana förändringar påverkar handeln så att beslutsfattarna får stöd i att tavälgrundade beslut. En […]

Vinnare Handelns Uppsatspris 2023

Handels Uppsatspris 2023 från Hakon Swenson stiftelsen tilldelas Mirjam Lundin och Victor Paridon för uppsatsen Unmanned Convenience Stores: The Future of Retail or just Glorified Vending Machines? Empirical Evidence of Consumer Resistance in Sweden  Juryns motivering: En relativt ny företeelse i Sverige är obemannade livsmedelsbutiker som är öppna dygnet runt. De kan lösa varuförsörjningen för dagligvaror […]

Nudging för att sälja mer ekologiskt – Nytt white paper från Retail House

Vi människor gör inte det vi säger att vi skall göra. Gapet mellan vårai många fall fina och ambitiösa intentioner är stort. Till exempel hurmånga gånger har man inte försökt sluta äta socker, motionera merutan att lyckas långsiktigt? Detta gäller också för ekologisk konsumtion och shopping. Många är positiva i sinattityd till att handla ekologiska […]