0 Styrelsemöten – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Styrelsemöten 2020-08-28T08:47:43+02:00

Styrelsemöten

Datum styrelsemöte 2020:

18 november (sista ansökningsdag 18 oktober)

Datum styrelsemöten 2021:

10 mars            (sista ansökningsdag 10 februari)

20 maj              (sista ansökningsdag 20 april)

1 september   (sista ansökningsdag 1 augusti)

18 november  (sista ansökningsdag 18 oktober)