Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. ​ Stiftelsen bildades år 2007 när ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisation för Sveriges cirka 1500 ICA-handlare, avsatte 90 miljoner kronor för att bilda Hakon Swenson stiftelsen. Ett av de viktigaste skälen till Stiftelsens bildande är att ICA-handlarna upplevde att handelns frågor och utmaningar behöver få ett ökat fokus, inte minst ur ett forskningsperspektiv.​ Hakon Swenson grundade ICA och ICA-idén år 1917.

Sök anslag

 • Årets vinnare av handelns studentuppsatspris

  Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Studentuppsatspriset öppnar i början av december varje år och nomineringarna pågår till början av mars. Årets vinnare av Handelns studentuppsatspris 2019 har utsetts! Hakon Swenson Stiftelsens pris går till Linn Grubbström och Johannes Pers, Handelshögskolan Umeå

  Läs mer


 • NRWC 2021 9-11 november

  Den 7:e Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) går av stapeln den 9-11e november i Umeå. För mer och aktuell info se nrwa.se (Nordic Retail Wholesale Association)

  Läs mer


 • Vinnare Handelns Studentuppsatspris 2020

  Hakon Swenson stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut Handelns Studentuppsatspris till studenter inriktade på handeln vid högskolor och universitet.Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris och erhåller 20 000 kr vardera.Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset ska vara skrivna under vår- eller hösttermin 2019 och senast godkända den 28 februari 2020. Sista dag att

  Läs mer