0 Om Stiftelsen – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Om Stiftelsen 2018-06-26T11:40:44+02:00

Om Stiftelsen

Hakon Swenson Stiftelsen startades våren 2007 med syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet. Stiftare är ICA-handlarnas Förbund, en ideell förening för ICA-handlare i Sverige. Stiftarkapitalet är 90 miljoner svenska kronor.

Stiftelsens styrelse tillsätts av ICA-stämman och ska bidra med detaljhandelskunskap på akademisk nivå . Styrelsen ska jobba med ett långsiktigt perspektiv.

Hakon Swenson var ICA-idéns grundare och därmed en av de största entreprenörsvännerna i svensk företagshistoria. Namnet Hakon Swenson Stiftelsen härrör med andra ord från 1900-talets begynnelse och födelsen för det som idag jämte IKEA och H & M är Sveriges största detaljhandelssfär.

Med ”Det goda hjulet” som princip

Hakon Swenson Stiftelsen instiftades i syfte att lyfta statusen för handeln i samhället med hjälp av forskning och utbildning. Tanken var alltså att om det fanns akademiska utbildningar inom detaljhandel så skulle det både öka attraktiviteten för unga att söka sig till branschen och samtidigt hjälpa omvärlden att få upp ögonen för att detaljhandeln är en kunskapsintensiv bransch.

Redan tidigt togs beslut om att följa en modell som man döpt till ”det goda hjulet”. Det goda hjulet var en fyrstegsmodell för att dels skapa och dels sprida mer akademisk kunskap om detaljhandel.

Som ett första steg ville Hakon Swenson Stiftelsen säkra att det fanns en bas för detaljhandelsforskning i Sverige (första steget, längst upp till vänster i modellen). Till denna bas valdes dåvarande Nordiska Detaljhandelshögskolan (NDH) i Norrtälje som nu växt ihop med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) till att bli Center for Retailing vid HHS.

Som ett andra steg skulle denna bas med forskare som hade kunskap och intresse av att bedriva detaljhandelsforskning vilket i sin tur skulle leda till att kurslitteratur inom detaljhandelsområdet skulle tas fram. En tanke var att många skolor på såväl högskole- som gymnasienivå inte hade förutsättningar att ta fram egen litteratur utan de var hänvisade att skapa kurser och utbildningsmoment utifrån den kurslitteratur som var tillgänglig.


Figur 1.
Hakon Swenson Stiftelsens idé om ”det goda hjulet”.
Ett tredje steg i modellen var därför att den ökade tillgången på kurslitteratur skulle leda till att fler kurser, utbildningsprogram och likande skulle ges inom detaljhandel. Kurslitteraturen skulle vara såväl praktiskt som teoretiskt relevant så att den var användbar både inom detaljhandelsföretagens vidareutbildningar och inom skolvärlden.

Som ett fjärde steg, som även skull sluta cirkeln, så skulle ett ökat fokus på forskning (steg 1) -> leda till mer kurslitteratur (steg 2) -> som skapade förutsättningar för mer utbildning (steg 3) -> leda till att fler studenter hade förutsättningar och vilja att doktorera inom handelsrelaterade områden och på så sätt bidra till att fylla på i steg 1.

de goda hjulet