Hakon Swenson stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. Stiftelsen tar emot ansökningar som är relaterade till syftet.

​Ansökningar för forskningsprojekt från olika akademiska teoriområden och med olika vetenskapliga metoder är välkomna. Stiftelsen lägger stor vikt vid att forskningen har en tydlig praktisk relevans och kommer till nytta för den enskilde handlaren eller för handeln mer generellt. ​ ​

Stiftelsen tar även emot handelsrelaterade ansökningar med fokus på kunskapsspridning till handeln. Detta kan exempelvis vara tryck av böcker, populärvetenskapliga rapporter, seminarium, filmproduktion och liknande initiativ.

Stiftelsen tar även emot ansökningar för initiativ som exempelvis besökande forskare/gästprofessur och kurser för doktorander. ​Se Krav på ansökan och Så ansöker du för information om hur du ansöker.​ Här kan du läsa villkor för anslag från Hakon Swenson stiftelsen.​