Butiksdemonstrationer som effektivt marknadsförings verktyg – Nytt white paper från Retail House

Det är få verktyg som driver försäljning som demonstrationer gör och i detta white paper presenteras akademiska insikter kopplade till detta verktyg.

Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen och är en del av ett större projekt att föra ut forskningen till praktikerna i näringslivet