Projektnamn: Koncept med syfte att sprida akademisk forskning till alla praktiker inom handel

Projektledare: Martin Moström, Retail House

Anslagsförvaltare: Retail House

Beviljat anslag: 430 000kr

Löptid: 2022-09-01 till 2023-09-01 

​ 

Sammanfattning av projektet: 

Retail House tar ett steg i arbetet med att tillgängliggöra och sprida forskning genom att publicera White papers från såväl svenska som internationella forskare. Den forskning som sprids är inom Shopper
Marketing och ämnen inom områden som marknadsföring, organisation, kommunikation och digitalisering inom handeln.
Retail House vill fortsatt vara brygga mellan akademin och den praktiska världen och vi ser dagligen vilken nytta praktikerna har av den akademiska kunskapen. Men då måste forskningen förenklas, tydliggöras men framför allt spridas i kanaler där målgruppen finns.

Publicerade rapporter: