Vinnare Handelns Uppsatspris 2023

Handels Uppsatspris 2023 från Hakon Swenson stiftelsen tilldelas Mirjam Lundin och Victor Paridon för uppsatsen Unmanned Convenience Stores: The Future of Retail or just Glorified Vending Machines? Empirical Evidence of Consumer Resistance in Sweden  Juryns motivering: En relativt ny företeelse i Sverige är obemannade livsmedelsbutiker som är öppna dygnet runt. De kan lösa varuförsörjningen för dagligvaror […]

Nudging för att sälja mer ekologiskt – Nytt white paper från Retail House

Vi människor gör inte det vi säger att vi skall göra. Gapet mellan vårai många fall fina och ambitiösa intentioner är stort. Till exempel hurmånga gånger har man inte försökt sluta äta socker, motionera merutan att lyckas långsiktigt? Detta gäller också för ekologisk konsumtion och shopping. Många är positiva i sinattityd till att handla ekologiska […]