Ta bort ”siloeffekten” och öka samarbetet mellan marknad och sälj – Nytt white paper från Retail House

Trots att vi skriver 2023 i kalendern så finns det fortfarande en “siloeffekt” mellan
marknads- och säljavdelningar. Man jobbar separat i sina egna processer och börjar
ofta lite för sent, innan shoppern möter produkter i butik, samordna sina processer.

Att jobba i silos är ineffektivt om det är försäljning och varumärkesbyggnad man vill
åstadkomma. Ändå så sliter de flesta företag med detta trots att vi vet att det inte
gynnar oss.

Detta white paper försöker bringa klarhet i vilken typ
av organisatoriska åtgärder som kan vidtas för att minska “siloeffekten”.
Innehållet är baserat på två akademiska studier: Organizational trends in consumer
goods industry och Exploring collaboration between sales and marketing. Fokus är
på leverantörernas organisationer men som medarbetare på kedjan kan man låta
sig inspireras av tankarna eftersom de stora dagligvarukedjorna också har silos i sina
organisationer.


Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson stiftelsen och är en del i
ett större projekt av att tillgängliggöra akademisk forskning till praktiker