Ny populärvetenskaplig rapport

I detta White Paper redovisas forskning som visar att de flesta studier fokuserar på innovationen/produkten samtidigt som själva lanseringen ofta glöms bort trots att lanseringen ofta är lika viktig eller till och med viktigare än innovationen.

Publiceringen av detta white paper ingår i ett större projekt där Retail House översätter akademisk
forskning till praktikerna i näringslivet, forskning som ofta riskerar att inte nå utanför
universitetets murar. Akademisk forskning är i marknads- och säljvärlden en
underskattad källa till kompletterande kunskap.

I koncentrat visar forskningen och rapporten att marknadsinsatser närmare shoppern ger tre gånger mer effekt. Att fokus på kundens köpresa är viktigt för att få fram rätt prioriteringar. Vikten av att lansera produkten i rätt kedja där varumärket passar in. Behovet av att öka samarbetet med handeln

Projektet är finansierat av Hakon Swenson Stiftelsen