0 Vinnare Handelns Studentuppsatspris 2020 – Hakon Swenson Stiftelsen

Vinnare Handelns Studentuppsatspris 2020

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet som skriver uppsats inom ett ämne som berör handeln.

Hakon Swensons stiftelsens uppsatspris år 2020 har tilldelats Erik Billebjer Ulriksson och Tove Karlén vid Handelshögskolan i Stockholm, för “Should I Stay or Should I Go”.

Handelsrådets pris år har tilldelats Emma Svantesdotter vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet för ”Waste not want not”.

Du hittar uppsatserna i sin helhet här

2020-10-19T15:07:18+02:00