Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut ett studentuppsatspris. Studenter inom olika vetenskapsområden på högskolor eller universitet kan tävla om priset. Uppsatsen ska vara inriktad mot handeln, där branschen kan studeras ur ett brett perspektiv, exempelvis logistik, hållbarhet, jämställdhet, etik, konsumentbeteende eller affärsmodeller. Bakgrunden till priset är att skapa intresse för handeln, och är samtidigt ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 25 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris.

Här kan du se ytterligare information och hur du nominerar till priset.