Projektnamn:  Tryck av rapport: Handlaren och samhället

Projektledare: Ingvar Nilsson

Övriga projektdeltagare:  Eva Nilsson Lundmarkm Jesse Kemppinen

Anslagsförvaltare: KRUT/SEE

Beviljat anslag: 150 000kr

Sammanfattning av projektet: 

Hakon Swenson stiftelsen gav år 2018 stöd till rapporten Handlaren och samhället. Där utforskades hur den enskilde handlarens beteende kan skapa mervärden både för handlaren och för det omkringliggande samhället. Hur detta kan ske och vilka effekter som kan uppstå i form av företagsvinster, förstärkt socialt kapital och konkreta ekonomiska samhällsvinster.

För att möjliggöra ytterligare spridning finansierar Stiftelsen tryck av rapporten.