Projektnamn: The effects of ethics in digital marketing – a study of personalization in SMEs (Small and Medium sized Enterprises)

Projektledare: Niklas Sörum, PhD, Associate Professor Business Administration

Anslagsförvaltare: Högskolan i Borås

Beviljat anslag: 1 674 352krkr

Löptid: 2024-01-01 till 2026-12-31 

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Syftet med projektet är att identifiera och kritiskt granska etiska problem och frågeställningar
relaterade till digital marknadsföring i form av personalisering och dess tillämpningar i små
och medelstora företag (SMEs) i Sverige. Personalisering är en försvenskning av engelska
personalization som också kallas för personanpassning eller kundanpassning. Många små och
medelstora företag står inför flera kritiska förändringar när det gäller användning av
personalisering i samband med dataskyddslagen (GDPR), begränsad användning av
tredjepartscookies och tillämpning av profileringsanalys för personanpassning. Det kan
handla om till exempel integritetsfrågor, informationssäkerhet, datainsamling, och
exkluderande och partiskt innehåll. Målet med projektet är att bidra med utveckling av
riktlinjer för digitala strategier för att hantera potentiella motreaktioner och risker i svenska
små och medelstora företag som använder sig av personalisering.

Tidigare forskning har visat att personalisering är en av de mest kontroversiella metoder som
används av digitala marknadsförare just nu, men få studier fokuserar på praktikers perspektiv
på etik i digital marknadsföring. Kortsiktigt tänkande kommer att driva företag mot oetiska
ställningstaganden. Genom kvalitativa företags- och expertintervjuer och dokumentanalys
kommer jag att utforska vikten av att bevara kundernas integritet, användning av
personalisering som marknadsföringspraxis, de etiska farhågor som uppstår vid tillämpning
av olika digitala system, samt insamling och användning av kunddata i relation till det
rättsliga ramverket GDPR. Målen med forskningsprojektet är:

 1. Att identifiera användningen av innovativ teknik vid tillämpning av personalisering och
  etiska frågor relaterade till dess implementering.
 2. Att granska vikten av etiska personaliseringsmetoder i små och medelstora företag i
  Sverige och att förstå hur etik definieras, tillämpas och konkretiseras genom specifika digitala
  marknadsföringsmetoder.
 3. Att utveckla, diskutera och cirkulera riktlinjer för etiskt baserad digital
  marknadsföringspraxis, specifikt beträffande personalisering, baserade på projektets resultat.