Hakon Swenson Stiftelsen har tillsammans med Handelsrådet tagit initiativ till att starta ett nätverk för detaljhandelsforskare, Nordic Retail and Wholesale Association (NRWA). ​

NRWA har som syfte att hjälpa detaljhandelsforskare som saknar kollegor lokalt i sin forskningsdisciplin att få kontakt med forskare med liknande intressen samt att höja nivån och det teoretiska djupet inom detaljhandelsforskningen.​

NRWA organiserar en forskningskonferens vartannat år, Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC). Konferensen fungerar som en mötesplats för nordiska detaljhandelsforskare från olika discipliner där man möts för att ta del av varandras forskning, föreläsningar från key-note speakers och för att samtala kring möjliga forskningsprojekt framåt. Vid varje konferens är ett lärosäte värd och arrangör av NRWC. ​

Tidigare arrangörer av NRWC:​

2022: Tampere University, Finland

2021: Umeå Universitet, Sverige

2018:  Icelandic Centre for Retail Studies, Reykjavík, Island​

2016: Aarhus University, Danmark ​

2014: Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm​, Sverige

2012: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet​, Sverige

2010: Center for Retailing, Göteborgs universitet​, Sverige

2008: Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Mer info om NRWA & NRWC hittar du här