Projektnamn: Nätbutiken som ny annonskanal? Kunskapsspridning om hur annonser i nätbutiker kan skapa ökad lönsamhet för handeln

Projektledare: Karina T. Liljedal, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga projektdeltagare:  Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm

Anslagsförvaltare: SIR (Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research)

Beviljat anslag: 191 546kr

Löptid: 2023-03-15 till 2023-06-30 

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

I ett tidigare forskningsprojekt, som finansierades av Hakon Swenson Stiftelsen och
genomfördes under 2021, studerades konsumenters reaktioner på annonser i
dagligvaruhandelns nätbutiker. Sedan projektets genomförande har branschpress indikerat att
fler handelsföretag ser näthandeln som en ny viktig annonskanal. Inte bara kan denna nya
annonskanal användas för att marknadsföra handelsföretagens egna produkter och
varumärken, utan även för att sälja annonsplatser till andra aktörer.

Målsättningen med dettaprojekt är därför att kommunicera hur resultaten från det tidigare projektet kan användas för att stödja handeln i uppbyggandet av denna nya annonskanal. Detta är ett område där det helt saknas forskning och vi bedömer därför att det är möjligt att kunna publicera en artikel om
ämnet i Journal of Retailing, som är den främsta akademiska tidskriften inom
handelsforskningen