Projektnamn:  Innov8 för Handel & Service

Projektledare: Ewa Swede

Anslagsförvaltare: Ingenjörsamfundet

Beviljat anslag: 347 000kr

Löptid: aug 2020- aug 2021

Sammanfattning av projektet: 

Innov8 kan ses som ett förberedande steg inför att starta ett eget företag, till
exempel via Ung Företagsamhet. I Innov8 får eleverna fokusera helt på processen att gå
från idé till färdig lösning och får då med sig kunskaper som nytänkande, kreativitet,
problemlösning och samarbete. När eleven går igenom processen tränas förutom
samarbetsförmågor även självledarskap då ett fruktbart samarbete ofta kräver perioder
av självledarskap.

Stöd ges för att anpassa verktygen i utbildningskonceptet Innov8 för gymnasieskolans inriktning Handel & Service.