Projektnamn: Handelns historia – ett projekt för att utveckla och fördjupa Centrum för Näringslivshistorias skolverksamhet

Projektledare: Alexander Husebye

Övriga projektdeltagare: Anahi Davila, Margarita Feldman, Erwin Buchwald 

Anslagsförvaltare: Föreningen Centrum för Näringslivshistoria

Beviljat anslag: 895 000kr

Löptid: 2023-01-01 till 2024-08-31

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Centrum för Näringslivshistoria (CfN) bedriver sedan tidigare en aktiv pedagogisk verksamhet riktad till främst gymnasieskolan. Den starka positiva respons som detta arbete har mött utgör motivet för att ytterligare bredda och fördjupa vår satsning som kunskapsförmedlare till lärare och skolor. Syftet med projektet är att i dialog med lärare och pedagoger fördjupa CfN:s kontakter med gymnasielärare i ämnen som berör handel och entreprenörskap och att förnya och aktualisera innehållet i de digitala kanaler med vilka vi samarbetar med skola – främst webbsajterna Handelns historia och Företagskällan.