Projektnamn: Entreprenörskap och familjeföretagande inom handel och konsumentnära verksamhet

Projektledare: Sara Rosengren – Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga projektdeltagare: 

Mattias Nordqvist – Center for Family Enterprise, Handelshögskolan i Stockholm
Jennie Fahlström – Center for Family Enterprise, Handelshögskolan i Stockholm

Anslagsförvaltare: Handelshögskolan i Stockholm, Center for Retailing

Beviljat anslag: 1 000 000kr

Löptid: 2024-04-01 till 2025-09-30

Sammanfattning av projektet: 

Inom handel och konsumentnära verksamheter är familjeföretag till synes vanliga då vi exempelvis förknippar flera välkända varumärken med synliga ägarfamiljer. Detta gäller i Sverige, men även i Europa och USA utgör familjer en viktig ägarform. Med tanke på hur vanligt familjeföretagande är inom handeln och konsumentnära verksamhet och hur mycket entreprenörskap och innovation som dessa ägarfamiljer skapar är det förvånande att inte mer forskning och utbildning har bedrivits specifikt inom detta område. Detta projekt syftar till att skapa förutsättningar för en permanent satsning på forskning, utbildning och kunskapsspridning kring entreprenörskap och familjeföretagande inom handel och konsumentnära verksamhet vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Projektet består av två delar, dels en kartläggning av familjeföretag inom handel och konsumentnära verksamhet och dels genomförandet av en Retail Club i Entrepreneurship & Family Business  i Retail Management-programmet under läsåret 2024/25. Båda delarna bidrar direkt till kunskapsspridning om familjeföretagande i handeln, men syftar också till att skapa ett fundament för en mer permanent satsning på forskning och utbildningsinnehåll i gränslandet mellan handel och familjeföretagande.