Projektnamn:  E-kampen

Projektledare:  Mia Carlén

Anslagsförvaltare: Emax Sverige Ekonomisk Förening

Beviljat anslag: 400 000kr (2021) ; 400 000kr (2022)

Löptid: juni 2021 – maj 2022

2018 startade E-kampen som ett pilotprojekt på uppdrag av
näringsdepartementet som en satsning för att öka entreprenörskap i skolan i
årskurs 7-9. Som initiativtagare skapade IVA:s program Svenska
Entreprenörskapsakademien tillsammans med STARTcentrum konceptet E-kampen, där eleverna får testa på att vara entreprenörer för en dag. Konceptet är
kostnadsfritt för skolorna och syftar till att eleverna ska utveckla sina
entreprenöriella egenskaper samt få erfarenhet av att driva ett eget företag i
praktiken. Övningen omfattar 2 skoldagar och går att integrera med skolans
ordinarie ämnen och vill bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan.
Piloten blev starten på ett lyckat koncept och idag har ca 10 000 elever
genomgått övningen. Deltagande skolor kommer från hela landet och responsen
från lärare har varit oerhört positivt.


Vill man kan man även tävla i E-kampen vilket många elever tycker är spännande.


Under de åren E-kampen funnits har vi fått uppmärksamma kreativa,
innovativa och drivna ungdomar och belönat klasserna med 30 000 kr varje år.
E-kampen erbjuds till alla grundskolor i Sverige och visionen är långsiktig och
stor. Vi vill att alla elever i grundskolan ska få testa på E-kampen och fylla på sin
verktygslåda inför sitt framtida arbetsliv. Med konceptet vill vi också engagera
den lokala kommunen, näringslivet och civilsamhället genom att stötta och
uppmuntra våra unga entreprenörer.