Projektnamn: Ekonomidag för gymnasieelever på temat-”Kärvare ekonomiska tider”

Anslagsförvaltare: Forskningsnätet Skåne

Projektledare: Olle Alexandersson

Projekttid: Aug-Dec 2023

Beviljat beopp: 115 000kr

Uppblossande inflation, smygande lågkonjuktur, ansträngd hushållsekonomi, kvardröjande effekter av pandemin i flera branscher. Dagligen påminns vi om att världens ekonomi är påväg in i kärvare tider. För den som är ung är detta något nytt efter många år av tillväxt, nollränta och ökande reallöner. Den som är ung idag måste också räkna med att möta fler ekonomiska kriser längre fram i livet. Då är det bra att veta både lite om samhällsekonomins mekanismer och förstå vad ekonomer, politiker och företagsledare säger när krisen står för dörren.

Därför ordnar Forskningsnätet Skåne detta läsår en ekonomidag för ca 200 gymnasieelever i Skåne. På dagen medverkar forskare, en ekonomijournalist och praktiker.