Projektnamn: Drift av hemsidan handelnshistoria.se i fem år

Anslagsförvaltare: Centrum för Näringslivshistoria

Beviljat anslag: 300 000kr

Löptid: 2021 till 2026