Projektnamn: Doktorandfinansiering: Företagsekonomi, särskilt marknadsföring

Projektledare: Maja Fors, Handelshögskolan i Stockholm

Anslagsförvaltare: Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR)

Beviljat anslag: 1 874 990kr

Löptid: 2022-08-01 till 2025-07-31

Sammanfattning av projektet: 

Finansieringen avser ett avhandlingsprojekt inom ramen av doktorandstudier för Maja Fors. Maja bedriver forskning om hållbarhet inom detaljhandeln och kopplingen mellan detaljhandlares hållbarhetsinitiativ och kunders reaktioner, i form av beteenden, intentioner och attityder.