Projektnamn:  Den värdeskapande kundresan – En populärvetenskaplig bok till en bred målgrupp 

Projektledare: Patrik Stoopendahl

Övriga projektdeltagare:

Malin Sundström, Johan Anselmsson, Carl-Philip Ahlbom, Karina Töndevold Liljedal, Jens Hultman, Carys Egan-Wyer, Ulf Johansson, Elin Nilsson

Anslagsförvaltare: SIR (Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research), 

Beviljat anslag: 350 000kr

Löptid: 2024-03-15 till 2025-03-15 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Detta projekt syftar till att publicera en populärvetenskaplig bok som rustar en bred målgrupp av praktiker och studenter med nya verktyg och modeller för att förstå och anpassa sig till det nya sättet kunder praktiserar kundresan på. Tidigare sågs kundresan som en linjär process som leder till ett köpbeslut, men den här synen ifrågasätts nu på grund av den digitala världens påverkan. Ny forskning poängterar att kunder interagerar med en mängd olika kommersiella och icke-kommersiella kontaktpunkter i sin vardag, och deras syfte med att inleda en kundresa är inte alltid att köpa något. Boken presenterar den senaste forskningen om kundupplevelser och visar att kundresan inte är linjär utan snarare består av olika beteenden och interaktioner i flera sammanflätade resor. Den tar upp hur kundresor påverkas av sociala sammanhang, algoritmer, och hur olika varumärkens kontaktpunkter sammansförs i unika flöden. Utifrån denna uppdaterade kunskap, introducerar boken nya begrepp, modeller och canvas som kan stödja praktiker att fortsätta utveckla positiva kundupplevelser och för konsumenten relevanta kundresor i vardagen.