Projektnamn:  Att revolutionera secondhand-handeln med mode: Navigera
logistikförmågor vid integration av re-commerce

Projektledare: Kanchana Dissanayake, PhD, Senior Lecturer in Textile Management

Övriga projektdeltagare:  Rudrajeet Pal, PhD, Professor in Textile Value Chain, Erik Sandberg, PhD,
professor in Logistics, Linköping University.

Anslagsförvaltare: Högskolan i Borås

Beviljat anslag: 1 769 030kr

Löptid: Juli 2024- December 2026​

Sammanfattning av projektet: 

Syftet med projektet är att utforska och analysera logistikens transformativa roll i det föränderliga
landskap som re-commerce utgör (dvs. e-handel med secondhand-mode). Den betydande tillväxt som
försäljningen av secondhand-mode har visat under senare år, tillsammans med den digitala
omställningen av secondhand-handeln, utgör ett spännande och ständigt utvecklande område med
enorm tillväxtpotential. Att förstå de mångfacetterade logistiska konsekvenserna av att integrera re-commerce i secondhand-modehandeln är avgörande för att ta tillvara på de fördelar och ökad
lönsamhet som e-handel kan bidra med.

Vårt projektet fokuserar främst på att utvärdera förmågor och resurskonfigurationer relaterat till
logistik som en grund för framgångsrik integrering av re-commerce för företag som säljer secondhand-mode. Vår analys är inriktad på svenska secondhand-modeföretag och deras logistiskresa för att
implementera re-commerce. Genom omfattande forskning och analys kartläggs de praktiker som leder
till framgångsrik implementering av re-commerce. Dessutom utforskar vi kritiska resurser och förmågor
som företag behöver utveckla för att etablera och upprätthålla robust re-commerce för
modesecondhand-handel.

Projektet förväntas bidra till den pågående diskursen kring logistikens roll inom re-commerce av
secondhand. Resultatet av forskningen bidrar till att ge secondhand-företag möjlighet att fatta välgrundade beslut när de utvecklar logistikprocesser för re-commerce, dela med sig av “bästa praxis”
och kontinuerligt förfinar sina strategier och möjligheter för framgångsrik och lönsam re-commerce.
När marknaden för begagnat mode fortsätter att utvecklas, fungerar vårt forskningsprojekt som en
resurs som kan hjälpa företag inom secondhand-handeln i en ständigt föränderlig miljö.