Projektnamn: Antologi om framtidens konsument

Projektledare: Ulf Johansson, Centrum för handelsforskning

Anslagsförvaltare: Centrum för handelsforskning

Beviljat anslag: 170 000 kr

Löptid: 2022-23

Sammanfattning av projektet

Medel sökes för att – med bas i seminarier genomförda under 2021 och 2022 – att publicera en bok om framtidens konsument/konsumtion tidigt 2023.