Att bygga varumärke i butik – nytt white paper från Retail House

Att bygga varumärke i butik är en komplex process då varumärkena är gäster i butiken och måste anpassa sig till de regler som butiken ställer. Därför är det viktigt att lära sig mer om vilken typ av kommunikation som lämpar sig bäst i butik och hur man kan bygga relation och inte enbart transaktion.

I detta white paper presenteras en omfattade studie som publicerades 2019 i Journal of Retailing för att identifiera vilken typ av butiksaktiviteter som driver relation och inte enbart transaktion av varor. Fokus ligger på varumärkets roll i butiken och det kan vara ett leverantörsvarumärke eller ett eget varumärke som markandsförs av butikskedjan.

I slutet presenteras en checklista som ger enkla råd i hur man bygger en strategi för varumärkeskommunikation i butik.

Detta white paper är producerat med stöd av Hakon Swenson stiftelsen och ingår i ett större projekt med syfte att tillgängliggöra forskning till praktikerna.