Projektnamn: Sonifiering av varor i butik: En pilotstudie om att minska stölder i detaljhandeln med hjälp av ljud och musik 

Projektledare: Kjetil Falkenberg, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Övriga projektdeltagare: Sandra Pauletto – Docent och lektor i medieteknik vid skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH; Martin Ljungdahl Eriksson – Industridoktorand för Edsbyn, examineras vid Högskolan Väst; Sven-Olov Daunfeldt – Professor och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut; Håkan Lidbo – Musikproducent, ljuddesigner, konstnär och interaktionsdesigner verksam i Stockholm; Puspita Parahita Anindita – Masterstudent vid avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign vid KTH, examensarbete. 

Anslagsförvaltare: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Beviljat anslag: 1 174 780 kr  
Löptid: 2020-06-01 till 2021-05-31 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Sonifiering av varor i butik är ett pilotprojekt som utforskar möjligheterna sonifiering ger för att minska stölder i detaljhandeln. Sonifiering innebär att ljudsätta data i allmänhet, och en typisk användning av metoden är att styra ljud i realtid från rörelsesanalys. Ansatsen är att subtila ändringar av ljudmiljön i en butik, närmare bestämd att modifiera bakgrundsmusiken lokalt och lägga till ljud när någon lyfter en RFID-märkt vara från butikshyllan, kan påkalla uppmärksamhet båda hos den som orsakar ändringen och hos den personal som lyssnar efter  

sådan variation. Övriga kunder som är omedvetna om att något kan förorsaka en ändring i ljudmiljön kommer heller inte uppmärksamma den. 

Genom dessa ändringar av bakgrundsmusik och ljud i butiken kan vi störa motivationen för att genomföra butiksstöld. Vi kan också frigöra resurser hos anställda som inte behöver ägna sig aktivt åt att ha visuellt översyn över lokalen. Således flyttas övervakningen från att vara en kamera- och skärmbaserad arbetsuppgift med påträngande larmljud till att utnyttja människans förmåga för tolkning av multimodal information (speciellt är vår hörsel gravt underutnyttjad). En ytterligare effekt är att övervakning i butik blir mindre iögonfallande. 

I studien undersöker vi effekterna sonifiering har i en befintlig men tillrättalagd butiksmiljö. Även den tekniska lösningen utgår från existerande system. Några av de intressanta parametrar vi fokuserar på är grad av uppmärksammande, kundnöjdhet och beteendeändringar. Den innovativa användningen av sonifiering för ökad säkerhet förväntas få stor betydelse inom många branscher.