Projektnamn: Firman och Jag 

Projektledare: Fredrik Bergman 

Övriga projektdeltagare: Karin Berglund (professor vid Stockholms universitet samt forskare vidi Stockholm School of Entrepreneurship), Bengt Johannisson (professor emeritus vid Linnéuniversitetet), Umami produktion 

Anslagsförvaltare: Street business Ekonomisk förening  
Beviljat anslag: 364 151 kr  
Löptid: 2021-09-01 till 2022-01-31 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Projektet handlar om att under september till januari 2021/2022 utveckla och bygga upp en ny poddkanal om företagande/entreprenörskap. Syftet är att utforska drivkrafterna hos människorna bakom företagen, genom att i intervjuform få fram företagares egna berättelser. Vi vill berätta om företagare som tagit sig själva och sin längtan på allvar, företagare som människor inspireras av – ”ja men i så fall kunde jag väl också testa”. Det preliminära upplägget är att en företagare medverkar i varje program.  

Entreprenörskapsforskarena Karin Berglund och Bengt Johannisson medverkar som bollplank vid planering av projektet och som sakkunniga gäster i programmen. Vi vill också med hjälp av våra forskare placera berättelserna i ett större sammanhang, och på ett underhållande sätt kommunicera ut viktig forskning som idag bara når ett fåtal.  

Journalisten Fredrik Bergman är tänkt projektledare/programledare. Programmens bakomliggande syfte är både att ge liv åt företagarens egna berättelser, och att sprida lust för företagandet i sig.  

I projektet kommer vi att utarbeta ett koncept för podden, och producera de åtta första programmen. Vi kommer att utveckla en grafisk profil, arbeta fram en lämplig lansering samt bygga upp finansieringsformer.