Projektnamn: Detaljhandel på liv och död – vilka verksamheter överlever på den svenska landsbygden?  
Projektledare: Özge Öner, Institutet för näringslivsforskning & University of Cambridge  

Övriga projektdeltagare: Cecilia Hammarlund – Lunds universitet; Olga Lark – Lunds universitet 

Anslagsförvaltare: Institutet för näringslivsforskning 

Beviljat anslag: 3 250 644 kr  

Löptid: 2021-01-01 till 2023-12-31 

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Ett minskat antal butiker på landsbygden är en av urbaniseringens största effekter. Detaljhandeln är viktig för landsbygdsområden och mindre orter, inte bara för att människor får tillgång till dagligvaror utan också för att detaljhandeln erbjuder försörjningsmöjligheter och gör landsbygden mer attraktiv för boende, arbetstagare och turister. I den första delen av vårt projekt undersöker vi vilka faktorer som är viktiga för att butiker ska överleva på landsbygden. Denna del av projektet är uppdelad i tre underdelar där den första handlar om faktorer som förklarar vilka matbutiker som överlever och vilka som läggs ned. Den andra handlar om hur nedläggningen av butiker hänger samman med befolkningsutvecklingen i ett samhälle och den tredje om effekterna av det särskilda driftstödet som ger till butiker i svensk glesbygd.  

Parallellt med att många butiker har lagts ned på landsbygden ser vi att det växer fram gårdsbutiker, caféer och restauranger med anknytning till jordbruk i vissa landsbygdsområden. Den andra delen av vårt projekt handlar om vilka faktorer som styr denna utveckling. Vi kommer att undersöka dels var utvecklingen sker, men också hur viktig närheten till urbana miljöer är och vilken typ av regioner och jordbruk som har bäst möjligheter att utnyttja den nya trenden.  

Projektet kommer att drivas i tre år av forskare från Institutet för näringslivsforskning, Lunds universitet och University of Cambridge. Målet är att skriva tre vetenskapliga artiklar men också att nå ut till beslutsfattare och en bredare publik med rapporter och Policy Briefs.