Projektnamn:  Annonser i nätbutiker som ett verktyg för att öka försäljningen och ge en bättre
butiksupplevelse i dagligvaruhandeln på nätet

Projektledare: Karina T. Liljedal, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga projektdeltagare:  Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm

Anslagsförvaltare: SIR (Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research)

Beviljat anslag: 386 614kr

Löptid: september 2021 – december 2021 (4 månader)

Sammanfattning av projektet: 

Det saknas forskning om hur butikskampanjer i form av annonser i dagligvaruhandelns
nätbutiker kan användas för att ha en positiv inverkan på konsumenternas butiksupplevelse
och köpintentioner. Projektet handlar därför om konsumentreaktioner på annonser i
nätbutiker. Målsättningen med projektet är att öka kunskapen inom forskningen och
handelsnäringen om hur annonser i dagligvaruhandelns nätbutiker ska utformas och placeras
för att ha en positiv inverkan på konsumenternas butiksupplevelse och köpintentioner.
Projektet målsättning är även att ge vägledning till handeln kring hur annonser ska användas i
dagligvaruhandelns nätbutiker för att ha en positiv inverkan på konsumenternas
butiksupplevelse och försäljningen. Inom projektet kommer en serie av experiment att
genomföras för att undersöka hur konsumenter reagerar på annonsers utformning, innehåll
och placering i nätbutiker. Resultaten från de empiriska studierna rapporteras sedan i en
forskningsartikel, i en populärvetenskaplig rapport och vid seminarier. Det fyra månader
långa projektet kommer att genomföras av två forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. I
projektets referensgrupp ingår företagen ICA och Pond Design, som båda arbetar med de
annonser i nätbutiker som projektet ska studera