0 Stöd till IVAs satsning på Kunskap och Entreprenörskap – Hakon Swenson Stiftelsen

Stöd till IVAs satsning på Kunskap och Entreprenörskap

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien fyller 100 år 2019 och i samband med det kraftsamlas det från organisationer, företag, stiftelser och privatpersoner för två viktigalångsiktigframtidssatsningar – Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framtiden. För detta ändamål har IVA skapat en jubileumsfond. Det huvudsakliga målet är att öka Sveriges kunskap och konkurrenskraft 

Hakon Swenson stiftelsen är stolta att bidra med 400 000 kr fördelat lika mellan de två områdena som rimmar väl med Stiftelsens syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument-och handelsområdetStiftelsens bidrag är bland annat med och bidrar till olika konkreta projekt inom de två områdena så som den långsiktiga satsningen på en Entreprenörskapsakademi.  

 

Läs mer om IVA. 

2019-07-08T07:05:40+02:00