0 Sök Handelns Studentuppsatspris 2020! – Hakon Swenson Stiftelsen

Sök Handelns Studentuppsatspris 2020!

Hakon Swenson stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut Handelns Studentuppsatspris till studenter inriktade på handeln vid högskolor och universitet.
Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris och erhåller 20 000 kr vardera.
Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset ska vara skrivna under vår- eller hösttermin 2019 och senast godkända den 28 februari 2020.

Sista dag att skicka in ansökan är den 3 mars 2020. Läs mer och ansök här

För mer information kontakta:
Josefine Wallin, Hakon Swenson Stiftelsen, e-post: info@hakonswensonstiftelsen.se
Andreas Hedlund, Handelsrådet, e-post: info@handelsradet.se (i första hand frågor angående ansökningsportalen)

 


The Hakon Swenson Foundation and The Swedish Retail and Wholesale Council award university students who have written a thesis focusing and retail or wholesale.
Every year two theses are awarded 20 000 kr each.
A thesis written in spring or fall 2019 which were passed at the latest on February 28th 2020  can apply for the award.

Last day to send in your application is March 3rd 2020. Read more and apply here:

For more information contact:
Josefine Wallin, Hakon Swenson Foundation, e-mail: info@hakonswensonstiftelsen.se
Andreas Hedlund, The Swedish Retail and Wholesale Council, e-mail: info@handelsradet.se (especially questions regarding the site for application)

2020-10-19T15:08:31+02:00