0 Bakgrund – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Bakgrund 2018-06-26T11:40:44+02:00

Bakgrund

Hakon Swenson Stiftelsen bildades våren 2007 med syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet. Grundare till stiftelsen är ICA-handlarnas Förbund, riksorganisationen för Sveriges drygt 1 500 aktiva ICA-handlare.

En viktig orsak till stiftelsens bildande är att ICA-rörelsen tidigare upplevde att handeln sällan belystes i ett forskarperspektiv i för branschen relevanta och aktuella frågeställningar.