0 Nordic Retail and Wholesale Conference 2018 skapar en viktig mötesplats för forskare inom handel – Hakon Swenson Stiftelsen

Nordic Retail and Wholesale Conference 2018 skapar en viktig mötesplats för forskare inom handel

Påverkar verkligen ”Last mile” hur nöjd kunden är med sitt onlineköp? Behöver en detaljist ta hänsyn till kundens uppfattade risker vid köp av en vara online som hämtas i butik?
Detta var några av dagens heta frågor för handeln som diskuterades av forskare på Nordic Retail and Wholesale Conference 2018. Konferensen med cirka 100 deltagare gick av
stapeln i Reykjavik, Island mellan den 8–9:e november 2018. Konferensen har initierats och finansierats av Hakon Swenson stiftelsen och Handelsrådet sedan 2008.

Läs mer här.

2019-01-11T09:48:31+02:00