0 Läsning från NRWC – Hakon Swenson Stiftelsen

Läsning från NRWC

Under Nordic Retail and Wholesale Conference 2018 presenterades ny forskning inom intressanta områden relaterade till handel. Genom ett samarbete med den vetenskapliga tidskriften “The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research” har ett antal artiklar valts ut för att vara en del av ett specialnummer av tidskriften.

 

Läs artiklarna här

2019-08-12T08:34:28+02:00