0 Handelns studentuppsatspris 2019 – Hakon Swenson Stiftelsen

Handelns studentuppsatspris 2019

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet.
Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Uppsatspriset syftar till att stimulera duktiga studenter att intressera sig för handeln, samt är ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Riktlinjer
Handeln som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv. En ledstjärna i vår bedömning är att uppsatsen ska vara av praktisk relevans
för handeln, samt att den är förankrad i en god teoretisk bas.

Nominering till priset 
Studenterna ansöker om uppsatspriset genom att skicka in den för bedömning, samt bifogar även sitt uppsatsbetyg.

Prissumma
Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris.
Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris.

Formalia
Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset ska vara skrivna under vår- eller hösttermin 2018 och senast godkända den 28 februari 2019. Endast uppsatser inskickade via Handelsrådets ansökningsportal kommer att behandlas.

Sista dag för att skicka in sin ansökan är den 3 mars 2019.

Ansökningsportal

 

För mer information kontakta: 
Josefine Wallin, Hakon Swenson Stiftelsen, e-post: info@hakonswensonstiftelsen.se
Lena Strålsjö, Handelsrådet, e-post: lena.stralsjo@handelsradet.se (framför allt när det gäller frågor angående ansökningsportalen)

2019-01-11T11:29:00+02:00