0 Föreläsning med Fredrik Bergström; Lågkonjunkturen och Detaljhandeln – Hakon Swenson Stiftelsen

Föreläsning med Fredrik Bergström; Lågkonjunkturen och Detaljhandeln

I mitten av mars anordnande Hakon Swenson Stiftelsen en föreläsning med Fredrik Bergström från konsultbolaget WSP. Temat var Lågkonjunkturen och detaljhandeln  – vad händer och var finns möjligheterna idag och i framtiden?

Fredrik beskrev hur lågkonjunkturer kan tänkas påverka konsumenterna, bland annat baserat på en rapport finansierad av Hakon Swenson Stiftelsen. Utifrån ett pågående projekt beskrev Fredrik även sina funderingar kring handelns framtida utveckling.

bild3

Fredrik Bergstöm, WSP

2018-06-26T11:40:45+02:00