0 Detaljhandelsdagar för 800 elever – Hakon Swenson Stiftelsen

Detaljhandelsdagar för 800 elever

I mars 2010 fick 800 skånska gymnasieelever och deras lärare insikt i hur detaljhandeln drar nytta av ny teknik. Forskningsnätet Skåne ordnade detaljhandelsdagar på temat Ny teknik i handeln  och hade fått ekonomiskt bidrag och planeringsstöd från Hakon Swenson Stieftelsen.

På programmet stod bl a marknadsföring i butik med hjälp av rörliga medier, betalning med mobilen, teknikstöd för att underlätta kunders inköpsbeslut och logistikens centrala betydelse för lönsamhet och konkurrenskraft. Forskning om hur kunder fattar köpbeslut i butiken presenterades också.

Deltagarna var gymnasieelever från Malmö, Ystad och Helsingborg, Simrishamn, Hässleholm och Lund.  Även representanter för lokal handel hade bjudits in.

Dagarna, de första i sitt slag i Sverige, var mycket uppskattade och väl genomförda. Projektledare var Olle Alexandersson, Forskningsnätet Skåne.

Forskningsnätet Skåne
Forskningsnätet Skåne är ett utvecklingscentrum för kontakt skola–forskarvärld som startade år 2000. Man ordnar forskningsdagar, studiebesök, kurser mm för elever och lärare i skånska gymnasieskolor. Det drivs av Österlengymnasiet i Simrishamn, Skolstaden i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och Hässleholms Tekniska Skola med stöd av bl a Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne.

Under pågående läsår genomförs ca 35 program på skånska gymnasieskolor. Mer information på www.forskningsnatet.se

2015-11-26T10:34:45+02:00