0 Detaljhandelsdag för gymnasister – Hakon Swenson Stiftelsen

Detaljhandelsdag för gymnasister

I början av november genomförde Forskningsnätet Skåne sin sjätte detaljhandelsdag för gymnasister. Årets tema och titel för dagen var Detaljerna som avgör,

Detaljhandelsdagen ordnades med stöd från Hakon Swenson.

Läs mer om detaljhandelsdagen i artiklarna;

http://www.forskningsnatet.se/2012/11/detaljhandeln-vaxer/

http://www.forskningsnatet.se/2012/11/ja-nog-ar-det-detaljerna-som-avgor/
Forskningsnätet Skåne är en ideell förening bildad av Österlengymnasiet (Simrishamn), Skolstaden-Helsingborgs gymnasiecampus, S:t Petri skola (Malmö) och Hässleholms Tekniska Skola. Stöds av bl a Region Skåne, Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Skolverket och Sparbanksstiftelsen Skåne

2015-11-26T10:35:24+02:00