0 Den första Nordiska detalj-handelskonferensen – Hakon Swenson Stiftelsen

Den första Nordiska detalj-handelskonferensen

Den första Nordiska detaljhandelskonferensen, the Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC), går av stapeln vid NDH i Norrtälje den 6-7/11, 2008.

Nära 70 detaljhandelsforskare har skickat in drygt 50 forskningsrapporter för presentation vid konferensen. Förutom ambitionen att samla forskare och diskutera detaljhandelsfrågor är ett mål med konferensen att starta ett akademiskt nätverk för detaljhandelsforskare. Nätverket kommer att heta the Nordic Retail and Wholesale Association (NRWA).

Uppstarten underlättas av att ordföranden för EAERCD, Steve Burt, deltar vid konferensen och hjälper till med initieringen av nätverket. Konferensen har ett nära samarbete med den ansedda Journal of Retailing and Consumer Services. Tidskriftens redaktör, Harry Timmermans deltar vid konferensen och delar med sig av de insikter han fått av att vara en central gestalt inom retailforskning under ett flertal år.

2015-11-26T10:37:21+02:00