0 Center for Retailing slår upp portarna – Hakon Swenson Stiftelsen

Center for Retailing slår upp portarna

Hakon Swensons Stiftelsen är en av flera finansiärer bakom den för svensk handel så viktiga satsningen på en egen högskola. Den 25 augusti slås portarna för CFR (Center for Retailing) upp på nytt. Denna gång som ett kandidatprogram inom ramen för Handelshögskolan i Stockholm.

2016-02-04T09:37:36+02:00