0 Årets bok i marknadsföring – Marknadsföring i butik – Hakon Swenson Stiftelsen