0 Att söka bidrag – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Att söka bidrag 2020-08-28T08:47:09+02:00

Ansök

Så här söker du anslag

 1. Skriv ansökan enligt riktlinjer för ansökans innehåll och skicka till info@hakonswensonstiftelsen.se.
 2. Ansökan registreras hos Hakon Swenson stiftelsen.
 3. Utvärdering och beslut sker under ett styrelsemöte. Se sista ansökningsdag för respektive styrelsemöte under året.
 4. Du får återkoppling med beslut efter styrelsemötet.

Datum för styrelsemöte och sista ansökningsdag år 2020: 

18 november (sista ansökningsdag 18 oktober)

Datum för styrelsemöten och sista ansökningsdag år 2021:

10 mars            (sista ansökningsdag 10 februari)

20 maj              (sista ansökningsdag 20 april)

1 september   (sista ansökningsdag 1 augusti)

18 november  (sista ansökningsdag 18 oktober)

Ansökans innehåll

Ansökningar ska innehålla:

 • Projekttitel
 • Grundläggande uppgifter om projektet exempelvis löptid.
 • Summering av projektet* (cirka 200 – 250 ord).
 • Syfte* och projektbeskrivning.
 • Projektplan inklusive hur resultaten ska spridas och kommuniceras.
 • Plan för total projektfinansiering.
  • Beskrivning av projektets totala finansiering, inklusive bidragsmottagarens egna insatser samt eventuella finansiering av andra aktörer.
  • Information om hur bidraget kommer att fördelas mellan bidragsmottagaren och eventuella sekundära bidragsmottagare.
 • Information om organisationen som står som bidragsmottagare och information om firmatecknaren för organisationen som står som bidragsmottagare.
 • Om bidragsmottagaren inte är samma som anslagsförvaltare ska även information om anslagsförvaltare anges.
 • Information om projektledaren och övriga projektdeltagare.
 • Eventuella bilagor till ansökan.
 • För forskningsprojekt även:
  • Vilket ämnes- och forskningsområde projektet tillhör.
  • Plan för input i projektet från bransch och akademi (vilka & hur ska detta ske ex. genom referensgrupp).
  • Information som styrker förankring hos eventuella företag delaktiga i projektet.

*Notera att syfte och summering av projektet kommer att läggas ut på hakonswensonstiftelsen.se vid beviljat anslag.