0 Ansökningar – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Ansökningar 2018-06-26T11:40:44+02:00

Hakon Swenson Stiftelsen

Har till syfte att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet och tar emot ansökningar inom dessa områden. För närvarande är forskningsprojekt inom multikanal- och e-handel respektive förpackningar särskilt intressanta.

E-handel, och handel genom annat än den traditionella butikskanalen, växer. Trots detta finns det relativt lite forskning om multikanalhandel och dess betydelse för handlare och detaljhandelsföretagen. Exempel på forskningsfrågor inom området kan vara:

  • Multikanalstrategiers påverkan på lönsamhet, kundlojalitet och sortiment
  • Lönsamma multikanalstrategier
  • Kunders köpmönster i ett multikanalsamhälle
  • Multikanalhandel och kannibalisering på traditionella butiker

Vi uppmuntrar forskning

Vi uppmuntrar forskning om förpackningarnas säljbarhet och är intresserade av forskning som berör förpackningar som en del av ett helt sortiment i en butik. Till exempel:

  • Vad är säljande konsument- och producentförpackningar
  • Exponeringar och varuplacering ur ett visuellt perspektiv
  • Planogram och visuell perception
  • Förpackningar som kommunikativa media

Det finns en hel del forskning om förpackningars hållbarhet och öppningsbarhet. Det är inte den typ av forskning som efterlyses här.