0 Angelica Blom – Hakon Swenson doktorand – Hakon Swenson Stiftelsen

Angelica Blom – Hakon Swenson doktorand

Angelica Blom är Hakon Swenson doktorand och läser PhD-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm. Vem är Angelica?Jag är en 26 årig tjej från Stockholm som är nyfiken på det mesta här i livet och som älskar att lära mig nya saker oavsett om det handlar om kvantitativa/kvalitativa metoder eller att behärska konsten att åka skateboard. När jag inte sitter med näsan i böckerna spenderar jag gärna tid med familj och vänner och sysslar gärna med något med sportanknytning. Anser att brädspel är extremt underskattat och utmanar mer än gärna den som vågar i ett parti ”Med vilda gester” så fort jag får chansen!

Vad har du för bakgrund?
Jag har en kandidatexamen i Retail Management från Handelshögskolan i Stockholm där jag också läst min masterutbildning med inriktning Marketing and Media Management, och valde sedan att påbörja min PhD-utbildning direkt. Under min studietid arbetade jag extra i en ICA-butik, vilket gav mig en fantastisk möjlighet att koppla samman teori och praktik. Jag har även haft möjligheten att arbeta med ett par detaljhandelsrelaterade forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm genom åren, något som öppnade upp mina ögon för akademins spännande värld och som gav mig modet att söka till PhD-programmet.

Beskriv vad du gör?
Sedan september 2012 har jag börjat arbeta som doktorand på Handelshögskolan i Stockholm där jag läser PhD-programmet med inriktning på Business Administration. Utbildningen består av fyra års heltidsstudier omfattande 240 högskolepoäng, fördelat på 90 poäng kursstudier och 150 poäng kopplat till själva arbetet med avhandlingen. Under mina doktorsstudier kommer jag att vara en del av forskningsprogrammet ”Retail optimization” på Center for Retailing på Handelshögskolan i Stockholm. Mitt huvudfokus kommer att ligga på att studera shoppingmiljöers påverkan på konsumentbeteende där det tilltänkta kunskapsbidraget ska leda till både teoretiska och praktiska implikationer, kopplade till flerkanals- och butiksformatsstrategier, för både detaljister och leverantörer.

Hur kommer det sig att du sökte Hakon Swenson Stiftelsens stipendiat?
År 2012 skulle Hakon Swenson stiftelsens första doktorand utses. Jag tog chansen, tillsammans med ledning för Center for Retailing på Handelshögskolan i Stockholm, att söka doktorandstipendiet och fick det. Något jag är väldigt glad och stolt över.

2018-06-26T11:40:45+02:00