0 april 2019 – Hakon Swenson Stiftelsen

Effektiva logistiklösningar vid etableringar utomlands

Linnea Haag vid Linköpings Universitet undersöker logistikens roll vid internationalisering i licenciatavhandlingen ”The supporting role of logistics during the early stage of retail internationalisation. Det har varit fantastiskt roligt att få fördjupa sig i företags internationalisering och logistikens roll under [...]

Effektiva logistiklösningar vid etableringar utomlands 2019-06-05T13:20:14+02:00