0 januari 2019 – Hakon Swenson Stiftelsen

Handelns studentuppsatspris 2019

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor [...]

Handelns studentuppsatspris 2019 2019-01-11T11:29:00+02:00